Ακολουθούν μερικές ενδεικτικές προτάσεις για την διακόσμηση της εκδήλωσης σας.

Μπορείτε να διαμορφώσετε το θέμα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.