Ακολουθούν μερικές ενδεικτικές προτάσεις για την διακόσμηση της εκδήλωσης σας.

Μπορείτε να διαμορφώσετε το θέμα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

 • Click to enlarge image photo_trapezia1.jpg
 • Click to enlarge image photo_trapezia10.jpg
 • Click to enlarge image photo_trapezia11.jpg
 • Click to enlarge image photo_trapezia2.jpg
 • Click to enlarge image photo_trapezia3.jpg
 • Click to enlarge image photo_trapezia4.jpg
 • Click to enlarge image photo_trapezia5.jpg
 • Click to enlarge image photo_trapezia6.jpg
 • Click to enlarge image photo_trapezia7.jpg
 • Click to enlarge image photo_trapezia8.jpg
 • Click to enlarge image photo_trapezia9.jpg
 •